Afirmacyjne Memory

Jak zbudować w uczniach pozytywne nastawienie? Pomysł na memory

 

Badania wykazały, że chwalenie za samą inteligencję i talent osłabia motywację i prowadzi do gorszych długoterminowych rezultatów oraz obaw przy podejmowaniu wyzwań. Szybkość i dążenie do perfekcji natomiast przeszkadza w nauce rzeczy trudnych. Tego typu pochwały mogą przyczyniać się do budowania u dziecka nastawienia zdefiniowanego przez profesor Carol Dweck jako nastawienie na trwałość (ang. fixed mindset), czyli przekonania, że nasze cechy i poziom inteligencji są raz na zawsze ustalone, co prowadzi do ciągłej potrzeby udowadniania lub potwierdzania swojej wartości. Ludzie z nastawieniem na trwałość boją się wyzwań, żeby nie stracić twarzy i nie wyjść na osoby mało zdolne, a w zetknięciu z trudnościami bardzo szybko się poddają. Osoby z takim nastawieniem również źle znoszą krytykę oraz niepowodzenia i porażki.

Przeciwieństwem nastawienia na trwałość jest nastawienie na rozwój (ang. growth mindset), czyli przekonanie, że poziom inteligencji i zdolności można rozwijać przez całe życie dzięki nauce, wysiłkowi intelektualnemu, entuzjastycznej pracy i stosowaniu odpowiednich strategii. Dla osób z tego typu nastawieniem ważny jest sam proces rozwoju i zdobywania nowej wiedzy oraz umiejętności, co powoduje, że chętniej podejmują wyzwania, postrzegając je jako szansę na nauczenie się czegoś nowego. Porażki i niepowodzenia są przez osoby charakteryzujące się nastawieniem na rozwój traktowane jako naturalny element procesu zdobywania wiedzy, a konstruktywna informacja zwrotna pomaga im w podnoszeniu kompetencji i umiejętności.

 

 

Jeśli rodzice chcą dać swoim dzieciom jakiś dar, najlepsze, co mogą zrobić, to nauczyć je kochać wyzwania, intrygować się błędami, lubić wysiłek i wciąż się uczyć – Carol Dweck

 

 

Radość z popełnianych błędów, które eliminują nietrafioną drogę do celu, jest świetnym pomysłem. Można nawet przybijać sobie piątkę z uczniami, gdy takie błędy się pojawiają. Dzięki temu uczymy ich nastawienia, że tak właśnie wygląda droga na szczyt, potykamy się na niej, upadamy, ale wstajemy i idziemy dalej. To jest właśnie inteligencja prowadzenia. Jeden z pięciu składników, jakie ma w sobie nauczycielskie IQ .

 

 

Interesuje Cię ten temat? Zapisz się na bezpłatny webinar Jak wykorzystać nauczycielskie IQ , aby uczyć z lekkością?

I odbierz zestaw Lekkich Afirmacji, które nastawią Twoich uczniów na rozwój, ciekawość świata i zbudują w nich pozytywne nastawienie.

Lekkie Afirmacje dla ucznia

 

Zestaw afirmacji jest tak przygotowany, aby można było zagrać z uczniami w Afirmacyjne Memory 🙂

 

 

 

Ucz z lekkością, i posyłaj to dalej!

 

 

 

 

Shopping Cart
Scroll to Top