smile

ŚCIANKI FIGUR – sponsor projektu Wychowania do Osobistego Rozwoju

Przedstawiamy Państwu naszego pierwszego Sponsora. To niesamowite, ale pojawił się On jeszcze w fazie przygotowania projektu. Można powiedzieć, że spadł nam z Nieba