Kamila Rowińska

CZY WARTO SIĘ UCZYĆ NA BIEŻNI? O roli aktywności fizycznej w procesie uczenia się (cz.2.)

Aktywność fizyczna ma wiele form i różną intensywność. Dla jednego treningiem może być już szybki spacer, a dla kogoś dopiero bieg powyżej 10. km. To, że ruch pomaga w procesie uczenia się jest raczej generalnie znaną prawdą, aczkolwiek w ogóle niewykorzystywaną w edukacji. I to właśnie chcielibyśmy zmienić. Ale rodzi się pytanie jak to zrobić? I o jaki ruch chodzi?

FIT FINLANDIA, czyli dlaczego fiński system edukacji jest w „dobrej formie”?

O cudzie fińskiego systemu edukacji mówi się w Polsce od paru lat, ale sam cud objawił się dużo wcześniej: 4 grudnia 2001 roku opublikowano pierwszy raport badania PISA1 – Finlandia od samego początku plasowała się w czołówce, jeśli nie na pierwszych miejscach. Fińskim systemem edukacji zaczął się zachwycać świat. Co takiego przesądza o jego efektywności?

MODEL LEKCJI 4ALL – wprowadzenie

Jakie masz pierwsze skojarzenia na słowo „szkoła”? Obowiązek, wykład, tureckie kazanie, poczucie, że niczego nie potrafisz. A może jesteś tym szczęśliwcem, któremu na dźwięk szkolnego dzwonka wyświetlają się w głowie: przygoda, działanie, ruch, przekraczanie własnych granic, rozwój, radość? Przywołuję dwie odmienne wizje, ponieważ generalnie istnieją dwa podejścia do edukacji.

POSTAWA TO PODSTAWA – polska edukacja a przestrzeń dla kształtowania postaw

„Wszechstronny rozwój osobowości uczniów”, „wdrażanie do samorozwoju”, „dbałość o wszechstronny rozwój młodzieży”, „kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie”, „dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia” – wszystkie te fragmenty dotyczą kształtowania postaw i znajdują się w częściach wstępnych statutów szkoły, podstaw programowych czy programów wychowawczych. Brzmią i wyglądają pięknie – jak kunsztowne ornamenty …

POSTAWA TO PODSTAWA – polska edukacja a przestrzeń dla kształtowania postaw Czytaj więcej »

NAUCZYCIELU, CZEMU MA SŁUŻYĆ TWOJE OCENIANIE?

Ocenianie to nie arkusz kalkulacyjny – to dialog (…). Jeśli mamy znaleźć swoją drogę i jeśli szkoły mają koncentrować się przede wszystkim na uczeniu, a nie na wystawianiu stopni, to musimy porzucić manię sprowadzania nauki i ludzi do cyfr. J. Bower, [w:] K. Robinson, L. Aronica, Kreatywne szkoły, s. 213. Fit Edukacja to przestrzeń dbania o dobrą formę …

NAUCZYCIELU, CZEMU MA SŁUŻYĆ TWOJE OCENIANIE? Czytaj więcej »

Przewiń do góry