Marzena Kud

CZYM JEST PROCES UCZENIA SIĘ? Co to znaczy się uczyć?

W różnych źródłach można znaleźć definicję mówiącą, iż uczenie się to proces poznawczy prowadzący do modyfikacji zachowania osobnika pod wpływem doświadczeń, co zwykle zwiększa jego przystosowanie do otoczenia. Niewątpliwie najważniejszym organem odpowiedzialnym za przetwarzanie informacji jest nasz mózg. To tam zachodzi szereg procesów, dzięki którym możemy przyswajać wiedzę i uczyć się różnych umiejętności.

Shopping Cart
Przewiń do góry