SCENARIUSZ LEKCJI WG MODELU 4ALL – All about me (Wszystko o mnie)


Cele: Przygotowanie wypowiedzi na temat podstawowych informacji o sobie. (Przypomnienie i uzupełnienie podstawowych wiadomości z podstawy programowej z zakresu SP). Ćwiczenie umiejętności czytania, słuchania ze zrozumieniem, pisania oraz komunikacji w języku obcym.

Pytanie kluczowe: Co powiedziałbyś o sobie nowo poznanej osobie?

Efekty: uczniowie:

  1. a) znają: podstawowe słownictwo z SP, czas Present Simple, czasownik „to be”
  2. b) potrafią: odpowiedzieć na przedstawione pytanie kluczowe

Concept: Poznawanie nowych osób.

Content: 

  1. a) słownictwo z zakresu: liczebniki, kolory, nazwy państw, narodowości, wygląd zewnętrzny, rodzina, cechy charakteru, zainteresowania
  2. b) czas Present Simple, czasownik „być”

 

Po cały scenariusz
zapraszam Cię na blog Agnieszki Jastrzębskiej smile

 

Shopping Cart
Scroll to Top