U-WAŻNE DZIECIAKI – „Mam czas, na wszystko, co ważne”!

Zwielokrotniamy świat w fotografiach. Nałogowo zamykamy obecne chwile w kadrach, lecz chronicznie cierpimy na nieobecność. Zamiast w sercu i głowie, zapisujemy w telefonie. Nie przeżywamy. Nie żyjemy naprawdę.


Podziemne metro wprawia w drżenie czubki traw
– nie trzeba być poetą, by zbudować takie zdanie. Wystarczy czuła obecność. Wystarczy widzieć i słyszeć więcej.

Być wolnym od przeszłości i przyszłości to skarb. To znaczy być szczęśliwym człowiekiem, który nie porównuje, nie żyje w „kiedyś” ani w „potem”, ale tu i teraz. Jako rodzice, jako nauczyciele marzymy o tym, aby nasze dzieci, nasi uczniowie byli po prostu szczęśliwi. Okazuje się, że jeśli w dzieciństwie nauczą się pewnie poruszać po teraźniejszości, poczucie szczęścia będzie ich naturalną decyzją. To będzie posag, który będą mogły przekazywać kolejnym pokoleniom. Tak powstanie łańcuch dawania i przekazywania uważności.


Programów treningu uważności dla dzieci i młodzieży realizowanych na świecie, których skuteczność została udokumentowana badaniami jest coraz więcej.
Jedno z takich zestawień, metaanaliza przygotowana między innymi przez Zennera dotyka takich kategorii jak: funkcjonowanie poznawcze, problemy emocjonalne, czynniki odporności psychicznej, stres i radzenie sobie z nim, oceny osób trzecich. Wiele badań wykazało redukcję aspektów psychopatologii, tj. problemów zachowania, lęku, depresji, zaburzeń afektywnych, problemów w zakresie funkcji wykonawczych i uwagi oraz myśli samobójczych. W wielu badaniach zaobserwowano wzrost aspektów prospołecznych, chociaż wachlarz efektów był bardzo zróżnicowany i obejmował zaangażowanie w grupie klasowej, regulację emocji, umiejętności społeczne, kompetencję społeczno-emocjonalną, radzenie sobie, pozytywne emocje, optymizm i zachowanie w klasie. Pełen artykuł na ten temat można znaleźć tutaj.


Nauka uważności zwiększa u uczniów wiedzę i rozumienie wpływu myśli na emocje i zachowania, co może stanowić ważny czynnik profilaktyki stanów depresyjnych i lękowych.
W depresji charakterystyczna jest tzw. triada depresyjna, tzn. negatywne myślenie o sobie, świecie i przyszłości (Beck, 1979). Myślenie to, podobnie jak w zaburzeniach lękowych, opiera się przede wszystkim na zniekształceniach poznawczych takich, jak generalizacje, np. „nic mi się nie udaje”, oraz osądzanie, krytyk wewnętrzny, np. „jestem beznadziejna, znów zrobiłam z siebie idiotkę”. Uświadomienie sobie tych niefunkcjonalnych myśli i ich skutków daje w efekcie defuzję, czyli uzyskanie dystansu do swoich myśli. Ten dystans sprawia, że myśli nie wywołują już tak silnych emocji. Praktykowanie uważności prowadzi m.in. do samoobserwacji narzucających się i powracających myśli bez elementu oceny i związanej z nią reakcji emocjonalnej. Techniki mindfulness umożliwiają nabieranie dystansu do własnych przeżyć wewnętrznych, w tym do myśli negatywnych, samokrytycznych, wzbudzających lęk czy smutek.

Podstawowe zadanie szkoły, jakim jest kształcenie uczniów, może być realizowane skuteczniej dzięki m.in. wpływowi treningu mindfulness na umiejętność skupienia. Uwaga jest podstawą procesu uczenia się (Strelau, 2006). Aktywne skupianie uwagi, czyli takie, które podlega woli i może być zgodnie z tą wolą utrzymywane, mimo rozpraszających bodźców, sprzyja optymalnemu wykorzystaniu przez ucznia czasu spędzonego na lekcji.


No właśnie, jednak programy szkolne w Polsce, poza pilotażowymi eksperymentami, nie uwzględniają treningu uważności. Na szczęście jest coraz więcej nauczycieli, którzy na własną rękę , oddolnie wprowadzają pewne elementy.


Jeśli jesteś ze mną już jakiś czas, to wiesz, że marzy mi się własna szkoła. Taka, w której edukacja będzie skupiona wokół realizacji marzeń moich uczniów, która wyposaży ich w kompetencje życiowe (miękkie), w której niespiesznie będziemy się delektować pięknem czyniącym nas lepszymi ludźmi.


Nauczyłam się sprowadzać marzenia na ziemię, aby realizować je w granicach swojego wpływu, dlatego … ruszam z autorskim programem warsztatów: 
U-WAŻNE DZIECIAKI!


„Mam czas na wszystko, co ważne”
– to jedna z moich codziennych afirmacji. Pozwala mi skupić się na tym, co nie jest pilne, ale ważne w perspektywie długofalowej. Długo czekałam na to, abym mogła uczyć tylko tego w co wierzę. Wierzę, że warto było czekać! „Codziennie buduj to, co chcesz mieć wiecznie” – mówią słowa znanej piosenki.


Zatem, z wielką radością i uważnością, zapraszam Cię do wspólnej podróży po UWAŻNE ŻYCIE, CZUŁĄ OBECNOŚĆ, PEŁNIĘ W RELACJACH.


Dla kogo są warsztaty U-WAŻNE DZIECIAKI?
Są dedykowane dzieciom w wieku od 5 do 9 lat. Obecność rodziców na spotkaniach jest bardzo mile widziana smile!


Gdzie się odbywają?
W kamienicy przy ul. Barlickiego 11/2, 43-300 Bielsko-Biała; siedziba placówki edukacyjnej EDUN.

Nie wiesz jak dojechać? Zobacz tutaj.


Kiedy są warsztaty?
Zajęcia startują, gdy zbierze się 12. osobowa grupa.


Jak liczne są grupy?
W jednej grupie jest miejsce tylko dla dwanaściorga dzieci. Jest możliwość uczestnictwa rodziców, ponieważ dysponujemy dwiema salami.

 

ILOŚĆ MIEJSC BARDZO OGRANICZONA!!!
WARSZTATY TYLKO DLA 12. DZIECI!!!

 

Ile kosztują warsztaty?

Cena: 295 zł


Jak mogę zapisać swoje dziecko?
Wystarczy napisać maila na adres: fitedukacja@gmail.com:

Tytuł wiadomości: U-WAŻNE DZIECIAKI
W treści proszę podać:

* imię, nazwisko i wiek dziecka,
* dane do wystawienia faktury (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna). 

 

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!
Warsztaty są zupełnie oderwane od filozofii buddyjskiej.

 

Jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości, chciałbyś/chciałabyś o coś zapytać, zachęcam do kontaktu.

Mój mail: fitedukacja@gmail.com
Mój nr telefonu: 600 627 829

 

Jeśli zdecydujesz, że to jest dobre dla Twojego Dziecka i dla Ciebie, cieszę się, że już wkrótce się zobaczymy na żywo smile!

 

Miej czas, na wszystko co ważne!
I zadbaj o to, co chcesz mieć wiecznie!

 

 

Obserwuj nas:

 

 

Shopping Cart
Scroll to Top