smile

POLITYKA OŚWIATOWA I MÓJ BLOG

Aby wyruszyć w drogę, trzeba znać cel podróży. Droga donikąd jest bez sensu. No, poza Drogą donikąd Mackiewicza smile
 
Przed nami kolejne zmiany. Dużo niepewności. Jednak nie będę komentować reformy i wszelkich odgórnie narzuconych modyfikacji, na które nie mamy wpływu. „Inspiracje dla szkoły” mają być przestrzenią dobrych treści, konkretnych narzędzi i wartościowych rozwiązań.

Priorytety na najbliższy rok szkolny zostały wytyczone.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

1.  Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

2.  Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

3.  Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Źródło: MEN

Wybrałam  dwa kierunki, w realizacji których mogę Ci pomóc.

Ad.1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

W ramach promocji czytelnictwa, stworzyłam kategorię INSPIRACJE DLA PROMOCJI CZYTELNICTWA. Będę tam umieszczać dobre praktyki i konkretne pomysły, które już zostały wypróbowane w praktyce i faktycznie się powiodły. Zacznę od tych, które ja zastosowałam, przejdę do tych, których nauczyłam się na studiach, na kursach („Praca z tekstem epickim na lekcjach języka polskiego”,„Praca z tekstem lirycznym na lekcjach języka polskiego” prowadzonych przez Panią Marię Kulesz), przedstawię też te, które są opisane w literaturze, ale też chciałabym, abyś podzielił się z nami swoim doświadczeniem.
W kategorii tej znajdziesz także posty na temat sposobów nauki czytania, informacje o różnych metodach i ich skutkach oraz recenzje książek, które warto przeczytać.

Ad.3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

Nauczycielem jesteś takim, jakim jesteś człowiekiem. Kiedy przeczytałam te słowa po raz pierwszy, dopiero wówczas tak naprawdę zrozumiałam wielką odpowiedzialność zadania, jakiego się podjęłam. Moja wiedza jako nauczyciela określa to, czego nauczę uczniów. Mój system wartości decyduje o tym, jakie wartości moralne przekażę podopiecznym. Dlatego właśnie samodoskonalenie, poszukiwania i nieustanne bycie w drodze, są wpisane w zawód nauczyciela.
 
Każdy z nas chciałby zainspirować swoich uczniów do podjęcia wielkich wyzwań, zmotywować do przekraczania granic, albo chociaż pozostawić w sercach podopiecznych jakieś piękne wspomnienia z czasów szkolnych, które być może kiedyś pomogą im w dokonaniu najlepszego wyboru z możliwych.
 
Poza nauczaniem, naszą rolą jest także wspomaganie procesu wychowawczego, co według mnie stanowi największe wyzwanie. Wiem, że niektórym nauczycielom lekcje wychowawcze spędzają sen z powiek. Ja je uwielbiam!
 
Niestety na rynku wydawniczym jest niewiele wartościowych materiałów, które pozwolą „tu i  teraz” wejść na takie zajęcia, aby móc je z radością przeprowadzić. Sama długo ich poszukiwałam. Postanowiłam więc takie tworzyć i dzielić się z innymi. Najpierw wymieniałam się takimi pomysłami z nauczycielkami koleżankami, potem zaczęłam pisać do „Sygnału”, a teraz będę je także umieszczać na blogu.
 
Nowe materiały będą się pojawiać w kategorii INSPIRACJE NA LEKCJE WYCHOWAWCZE. Jednak pozwolę sobie zaznaczyć, że wtorek to dzień, który rezerwuję na publikację scenariuszy w ogóle, niekoniecznie zawsze tych na lekcje wychowawcze.
 
Oczywiście kształtowaniem właściwych postaw nie zajmujemy się doraźnie, okazjonalnie, ale cały czas. Dlatego poza gotowymi scenariuszami lekcji wychowawczych, będę też umieszczać posty m.in. o tematyce rozwoju osobistego, które mogą stanowić inspirację dla Ciebie, a co za tym idzie, także dla Twoich uczniów.
 
Planuję jeszcze mnóstwo innych działań, które mogą się okazać pomocne w Twojej pracy i realizacji wskazanych kierunków polityki oświatowej na najbliższy rok (i nie tylko), ale będą one dodawane etapami.
 
Zapraszam Cię do wspólnego tworzenia inspirującej szkoły smile

Shopping Cart
Scroll to Top