CV w chińskim zwierciadle –samoświadomość i uważność – scenariusz lekcji online

CELE ZAJĘĆ:

  • Refleksja nad nietrafnością naszych ocen i opinii na temat innych.
  • Dotarcie do cech, które chcielibyśmy w sobie wypracować (samoświadomość).
  • Zaprojektowanie CV z wykorzystaniem metody chińskiego lustra.

 

 

  1. Pokaż uczniom mini prezentację pt. „Zwierzęta – prezentacja”. Po jednym slajdzie, aby ich zaangażować do odgadywania treści na kolejnym.

 

Np. Pierwszy slajd pyta o najsilniejsze zwierzę na Ziemi. Odpowiedź brzmi  – żuk gnojnik (gdyby był on wielkości człowieka, mógłby pociągnąć 6 autobusów pełnych ludzi).

 

 

 

WYŚWIETL POKAZ SLAJDÓW:

 

 

 

Wyciągnijcie wnioski: Pozory mylą, nie wszystko jest takie, jakie nam się wydaje.

 

 

  1. Włącz uczniom film: 

 

 

 

Porozmawiajcie o Waszych refleksjach – nasza opinia jest często pomyłką, bez znajomości kontekstu, możemy bardzo skrzywdzić innego człowieka.

 

 

  1. Obejrzyjcie wspólnie drugą mini prezentację („Lustra – prezentacja”). Dotyczy ona motywu lustra. Pierwszy slajd pokazuje krzywe zwierciadło, jakie można spotkać w wesołym miasteczku. Drugie, to przyglądanie się sobie bardzo głęboko, zaglądając jakby do innej rzeczywistości, do swojego wnętrza. A trzecie zdjęcie pokazuje chińskie lustro. Charakteryzuje się ono tym, że ukazuje inną rzeczywistość niż tę na przeciwko niego. Przedstawia ono bowiem rysunek wygrawerowany (i wypełniony uprzednio brązem ) na przedniej stronie lustra.

 

Może przy motywie lustra warto tutaj dodać kontekst literacki lub filmowy. (?)

 

 

  1. Powiedz uczniom, aby wyobrazili sobie, że spotykają mędrca, który zabiera ich do pokoju, w którym stoi antyczne chińskie lustro. Przeglądają się w nim i widzą:

 

 

 

WYŚWIETL SLAJD:

 

 

Następnie poroś uczniów, aby uzasadnili swoje wybory, podając od jednej do trzech cech każdej postaci czy zwierzęcia.

 

To ćwiczenie w taki zawoalowany sposób pozwala nam dojść do cech, które chcielibyśmy w sobie wypracować.

 

 

  1. Na koniec zachęć uczniów, aby wykonali w Canvie projekt swojego CV w bardzo nietypowy sposób (co zresztą na przyszłość może świetną inspiracją). Mianowicie, niech przedstawią siebie wykorzystując wszystkie odbicia z chińskiego lustra.

 

Przykładowo

Katarzyna Skolimowska

Jestem jak Beniamin Franklin, codziennie w bardzo zorganizowany sposób dbam o swój rozwój osobisty.

 

Ważne jest, aby było ono sformułowane w czasie teraźniejszym, trybie orzekającym (nie przypuszczającym) i aspekcie dokonanym.

 

Można nawiązać tutaj do formułowania celów w modelu SMART i jego działania na naszą podświadomość.

 

 

  1. Poproś chętnych uczniów o zaprezentowanie swoich prac.

 

 

 

Jeśli ten scenariusz jest w Twojej ocenie wartościowy, udostępnij proszę dalej ten wpis, poślij komuś, kto skorzysta.

 

 

 

Polecam Ci także scenariusz Zabawa w kreatywność

 

 

A jeżeli chciałbyś, chciałabyś mieć dostęp do pliku co najmniej sześciu takich scenariuszy, zapisz się na bezpłatną konsultację, podczas której opowiem Ci o mojej propozycji.

 

 

Chcę się zapisać, na bezpłatną konsultację zajęć FitEdukacji

 

Shopping Cart
Scroll to Top